Jak działa pompa wodna?

Gdy w Twojej okolicy znajduje się miejska sieć wodociągowa, nie masz problemów z zasileniem swojego domu w wodę pitną i użytkową. Jeśli jednak Twoje miejsce życia znajduje się w okolicy, w której miejskiej sieci brak, potrzebna będzie Ci studnia oraz element pompujący z niej wodę. Jaka jest zasada działania pompy wody? Czy jest to urządzenie skomplikowane? I w końcu: jak duży wydatek wiąże się z jego zakupem?

Pompa wodna – zasada działania

Urządzenie, o którym mówimy, ma bardzo ważne zastosowanie. Działanie pompy wody ma doprowadzić do tego, by ciecz z poziomu niższego została przeniesiona na poziom wyższy bądź też została ona przeniesiona ze zbiornika o ciśnieniu niższym do tego mającego ciśnienie wyższe. Taka funkcjonalność jest wykorzystywana do czerpania wody ze studni, usuwania wody z danego miejsca (piwnicy, wykopu budowlanego etc.) bądź jej oczyszczania (na przykład w ockzu wodnym czy basenie).

Gdy już wiemy, gdzie jest wykorzystywana pompa wodna i jakie są jej ogólne zasady pracy, możemy przejść do krótkiego omówienia typów tych urządzeń. Na liście: rodzaje pomp wodnych pierwsze miejsce zajmują pompy wodne ogrodowe. Mogą one pobierać wodę z głębokości wynoszącej do około siedmiu metrów. Pozwala to na efektywne wykorzystywanie wody zebranej w beczce na deszczówce czy tej pochodzącej z płytszej studni. Zasilanie odbywa się tu poprzez silnik elektryczny bądź spalinowy.

Jak pracują pompy wody głębinowe? Ich działanie może się odbywać na głębokości większej niż osiem metrów, co pozwala na czerpanie cieczy z przydomowej studni głębinowej. Jest to ciche i wydajne urządzenie, które zasilane jest elektrycznie.

Działanie zanurzeniowych pomp wodnych jest niezastąpione wtedy, gdy chcemy szybko wypompować ciecz z zalanego miejsca: domu, piwnicy czy garażu. Co ważne, taki sprzęt może przenosić nawet wodę brudną, zawierającą w sobie muł i piasek. Najlepsze modele wyposażane są w automatyczne czujniki które same uruchamiają proces odpompowywania gdy woda podniesie się powyżej ustalonego poziomu.