Jak przebiega budowa linii elektroenergetycznych?

Aby do każdego z domów dotarł prąd, musi on zostać przesłany z elektrowni, farmy wiatrowej i innego źródła do odbiorcy. Infrastrukturą, która służy przesyłaniu są linie elektroenergetyczne. Mijając słupy nie każdy zadaje sobie pytanie w jaki sposób buduje się takie linie, czy ich postawienie regulują jakieś przepisy. Okazuje się, że budowa linii elektroenergetycznych nie jest tak prosta jak mogłoby się wydawać.

Etapy budowy linii przesyłania

Pierwszy etap to planowanie – to moment, w którym po uwzględnieniu topografii terenu, wymagań technicznych (zachowanie odpowiednich odległości od budynków, od powierzchni ziemi) i regulacji prawnych (m.in. zachowaniu norm PN-EN 50341-1:2013-03, PN-EN 50341-3-22:2010), wyznaczana jest trasa linii. Kolejnym krokiem po wytyczeniu trasy jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń i pozwoleń na budowę. Drugi etap to projektowanie – specjaliści opracowują szczegółowy projekt linii, który musi spełniać normy bezpieczeństwa i wydajności oraz uwzględniać ochronę środowiska. Trzeci etap to zadanie dla specjalistów od zakupów – zanim rozpocznie się realizacja, wszystkie niezbędne materiały muszą być nabyte i dostarczone do miejsca budowy. Teraz możemy przejść do etapu czwartego, czyli budowy fundamentów pod wieże linii przesyłowej, mające na celu zapewnienie stabilności całej konstrukcji. Gdy fundamenty są gotowe, rozpoczyna się kolejny etap – piąty – w którym to  przy pomocy ciężkiego sprzętu i dźwigów montowane są wieże i słupy. Po etapie szóstym, czyli po  rozciągnięciu pomiędzy wieżami i słupami przewodów elektrycznych i po ich montażu, przychodzi moment na testy i inspekcje. Inspektorzy przeprowadzają kontrole jakości i bezpieczeństwa, by upewnić się, że jej działanie będzie zgodne z normami i że prąd popłynie bez przeszkód do najdalszych zakątków w kraju. Jeśli testy wypadną pomyślnie, można przejść do kolejnego, bardzo ważnego etapu – dziewiątego – w którym linia podłączana jest do sieci. Gotowa do użytku i dostarczania energii elektrycznej linia powinna być regularnie monitorowana i konserwowana. Te zabiegi pozwolą zapewnić jej niezgodność i wydajność.

W Polsce linii elektroenergetycznych jest dość dużo, ale większość infrastruktury jest stara i wymaga modernizacji. W planach Polskich Sieci Elektroenergetycznych, zarządcy systemu przesyłowego, znajduje się nie tylko modernizacja, ale i rozbudowa istniejącej sieci o 3,6 tys. km nowych linii. Ten dość ambitny plan zakłada, że realizacja zostanie ukończona do 2030 roku. Czy tak się stanie? Zobaczymy. W przeciwnym wypadku grożą nam przerwy w dostawach prądu z powodu przestarzałej i niewydolnej sieci.

Więcej w temacie na: elektrotestopoczno.pl