Badania okresowe elektronarzędzi – przepisy i normy

W większości zakładów produkcyjnych oraz w firmach usługowych wykorzystywane są elektronarzędzia. Utrzymanie ich w dobrym stanie nie tylko pozwala na wydajniejszą pracę i większą wydajność, ale jest również wymagane przepisami i normami. Jakie dokładnie zapisy odnoszą się do badań okresowych elektronarzędzi?

Dlaczego kontrolować elektronarzędzia?

Jeszcze zanim omówimy przepisy i normy, warto pochylić się nad dlaczego warto systematycznie wykonywać pomiary urządzeń elektrycznych Łódź. Nie sposób przecenić bezpieczeństwa pracowników – zarówno stan osłon chroniących przed odpryskami materiału obrabianego, jak i przewodów elektrycznych, obudowy silnika czy części ruchomych ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. Każdy wypadek czy zdarzenie niebezpieczne negatywnie wpływa się na organizacji pracy, a więc na wydajności, a także obniża motywację pracowników, a nierzadko również wiąże się z innymi kosztami. Usuwanie nieprawidłowości jeszcze zanim przeobrażą się w awarię i wpłyną na płynność procesów produkcyjnych, pozwala na poprawę organizacji pracy, co z kolei przekłada się na lepsze wyniki, również finansowe.

Jakie przepisy i normy stoją za badaniami okresowymi elektronarzędzi?

Podstawowym aktem prawnym, który nakłada na pracodawcę obowiązek regularnej oceny stanu technicznego elektronarzędzi wykorzystywanych w pracy, jest rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP.  Co prawda nie mówi ono o tym, jak często i co dokładnie powinno być przedmiotem analizy, ale stwierdza, że wykorzystane elektronarzędzia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa. Nieco więcej światła na to zagadnienie rzuca rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Poświęca ono sporo uwagi dokumentacji techniczno-ruchowej i zwraca uwagę na to, ze wszelkie modyfikacje urządzeń powinny się odbywać zgodnie z zapisami instrukcji. Nakłada ono również na pracodawcę obowiązek dbania o to, żeby maszyny były odpowiednie do bezpiecznego wykonywania pracy.

O maszynach ręcznych z napędem elektrycznym traktuje również rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych. Jeszcze do niedawna regulowała to także PN-88/E-08400/10, ale została ona wycofana – jak na razie bez zastąpienia. Niezależnie jednak od tego, czy konkretne przepisy obligują pracodawcę do regularnego wykonywania badań okresowych w konkretnym interwale, leży to w jego interesie – z uwagi na dobro pracownika oraz odpowiednią organizację pracy.